Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Flere og flere får assistance til søs. Foto: Troels Lykke

Læserbrev: Speedbådsprøven er falsk tryghed

Benjamin Kristensen fra Duelighedsklubben i Korsør efterlyser mere ens speedbådsprøver i højere kvalitet. Her er underviserens indspark. - Der certificeres således årligt tusinder af nye speedbådssejlere til at fare rundt på vandet som blinde høns, mener Kristensen.

Af Troels Lykke |

Læserbrev indsendt af Benjamin Kristensen, bestyrelsesformand i Duelighedsklubben:

Det er et faktum, at speedbådsprøverne er af meget svingende kvalitet, lige fra nogle kursusudbyderes tre-timers kurser inklusiv få minutters speedbådsprøve med beståelsesgaranti, til andre kursusudbydere med krav om 20 timers uddannelse og træning forud for en to timers speedbådsprøve uden beståelsesgaranti.

Det har været trist igennem årene at se konkurrencen mellem kursusudbyderne om at nå det nuværende kvalitative bundniveau, hvor søredningsfolk beretter, at det i et hidtil uset omfang vrimler med inkompetente fritidssejlere i de danske farvande.

Stigende assistancer til fritidssejlere

I de senere år har der været en stærk stigning i antallet af assistancer til fritidssejlere, og hvis jeg forstår DSRS og Søsportens Sikkerhedsråd korrekt, typisk i forbindelse med grundstødninger.

Dette sker næppe tilfældigt samtidig med en stærk stigning i udstedelsen af speedbådsbeviser, og behøver jeg at fortælle, at speedbådsprøven ikke omfatter navigation. Der certificeres således årligt tusinder af nye speedbådssejlere til at fare rundt på vandet som blinde høns.

Et andet faktum, jeg vil forelægge her, er, at så længe et speedbådsbevis af ukendt kvalitet, sammen med den teoretiske del af duelighedsprøven, giver adgang til yachtskipperuddannelse og sønæringsbevis, kan man møde en Y3-skipper på en 23-meter skonnert med 30 gæster ombord under en privat sejlads i en stiv kuling på Kattegat, og denne skippers praktiske erfaring er dokumenteret ved få minutters sejlads i en lille gummibåd med påhængsmotor. Erfarne søfolk får gåsehud bare ved tanken.

Det er ikke et seriøst tilbud

Efter godt 20 år med disse gabende huller i søsikkerheden bør vi omsider se i øjnene, at speedbådsbekendtgørelsen, som blev skabt af velmenende, men panikramte politikere sidst i 90'erne, ikke er et seriøst og i praksis fungerende tilbud til borgerne om certificering af prøvetagerens evner til søsikker håndtering af højhastighedsfartøjer.

Der går lige nu mange tusinde danskere rundt og tror, at de har lært at sejle sikkert med et speedbådsbevis... Men det har de ikke! De er, hvad man kalder ubevidst inkompetente, og det er i vores optik ikke ansvarligt fortsat at certificere nye sejlere med falsk tryghed.

Vi skal for alt i verden ikke have flere regler, men forsimple udformning og indhold af de nuværende regler på en fornuftig og forståelig måde.

Duelighedsklubben foreslår en udfasning af speedbådsbeviset, og at det fremover kræves, at den person, der styrer et motordrevet fritidsfartøj, som under en sejlads måles af politiets radar til at sejle mere end 15 knob over grunden, skal kunne fremvise et bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere, hvor den praktiske sejladsprøve er gennemført i et motordrevet højhastighedsfartøj.

Tre fartøjstyper til duelighedsprøve

Vi ønsker, at man fremover skal kunne tage den praktiske duelighedsprøve i én af tre fartøjstyper:

1) Sejlbåd (frivillig prøve)
2) Almindelig motorbåd (frivillig prøve)
3) Motordrevet højhastighedsfartøj (kræves ved målte hastigheder over 15 knob SOG)

For at sætte en stopper for certificeringen af ubevidst inkompetente foreslår Duelighedsklubben, at sejladsprøverne afvikles efter en tjekliste udarbejdet af Søfartsstyrelsen omfattende en praktisk gennemgang af prøvetagerens generelle evner som bådfører samt af prøvetagerens håndtering af den valgte fartøjstypes særlige manøvre- og sejladsegenskaber.

Censor krydser under prøveforløbet opgaverne af i tjeklisten efterhånden, som de løses. Eksempelvis MOB-manøvrer: Bestået - bestået med plads til forbedringer - ikke bestået.

Efter prøven skriver censor og prøvetager under på, at alle punkter i tjeklisten er gennemført. Denne dokumentation for prøvens kvalitet arkiveres i to år af prøveudbyderen med henblik på tilsyn fra Søfartsstyrelsen.

Tjeklisten vil også kunne fungere som en undervisnings-køreplan for kursusudbyderne.

Er der nogen, som har et bedre forslag?

Benjamin Kristensen

Motor
content-loader
content-loader
content-loader