Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
El-forbruget stiger eksponentielt med hastigheden - det betyder, at hvis man fordobler hastigheden, f. eks. fra 3 knob til 6 knob, så otte-dobler man energiforbruget.
Kort Nyt

Plug-in-hybrid - nu også til både: Noget, der dæmper rækkevidde-angst

Med elmotorernes stigende udbredelse til sejl- og motorbåde har et nyt begreb sneget sig ind i sejlerens ordforråd: Rækkevidde-angst. Går den angst hen og bliver for stor, er der heldigvis gode hybrid-løsninger - også til både.

Af Troels Lykke |

Der er flere åbenlyse fordele ved elmotorer frem for forbrændingsmotorer på både: Forbedret manøvredygtighed, ingen støj, udstødning eller udslip, meget begrænset vedligehold og en særdeles fornuftig “brændstof”-økonomi. 

Ulempen - og efterhånden måske den eneste - er den, at man ikke blot kan have en ekstra dunk benzin eller diesel med til den dag, hvor man har brug for at tilbagelægge en længere strækning for motor.

Rækkevidde-angst kaldes det i elbil-ejer-kredse.

- Vi møder det i forbindelse med langt de fleste handler med elmotorer, fortæller Henry Thomsen fra firmaet Solbaaden.dk i Aarhus.

Hvor langt og hurtigt kan båden sejle på el?

- Hvor langt og hvor hurtigt kan vi sejle med de batterier, vi køber? Det tænker man jo ikke over på samme måde med en diesel- eller benzinmotor, for der sikrer man sig jo ved at fylde tanken godt op eller have en ekstra dunk med, forklarer Henry Thomsen til Minbaad.dk.

Den elektriske fremdrift gør det tydeligt, hvor vigtig hastigheden er for forbruget. Forbruget stiger eksponentielt med hastigheden - det betyder, at fordobler man hastigheden, eksempelvis fra 3 knob til 6 knob, otte-dobler man samtidig energiforbruget.

Det gælder for forbrændingsmotorer såvel som el-motorer - men er naturligvis tydeligst ved de elektriske løsninger, hvor man normalt kan følge med i batteritilstanden på et display eller en batterimonitor.

Hastighed/forbrug - klik på billedet og gør det større.

Dette diagram viser et typisk forbrugsmønster for en sejlbåd på 3,5-4,5 t med en vandlinjelængde på 7-8 m. Som det ses, kan 4 knob opnås ved et forbrug på under 1 kW, mens 6 knob kræver næsten 4 kW.

Rækkevidde-angsten er derfor nok reel, men kan langt hen ad vejen reduceres ved, at man neddrosler sin marchhastighed lidt:

- Jeg gør meget ud af at drøfte med kunden, hvordan deres forventede rækkevidde/hastigheds-behov er. De er måske vant til, at deres dieselmotor skubbede båden med 5,5 knob, men jeg kan jo fortælle dem, at hvis de i virkeligheden kan leve godt med 4,5 knob, så halverer de faktisk deres batteribehov, fortæller Henry Thomsen fra Solbaaden.dk.

Tre måder at lave hybrid

Der er naturligvis også sejlere, der ind imellem har brug for længere transport uden at skulle bekymre sig for meget om, hvorvidt de kan nå destinationen i tide. Her er et hybridsystem-løsningen, forstået som en kombination af elektrisk fremdrift og brændstofmotor.

- Hybrid kan laves på forskellige måder, og valget afhænger af båd, behov og pengepung, forklarer Henry Thomsen.

- Helt overordnet er der tre udgaver: Hybrid i serie, elmotor med benzin/diesel som supplement og forbrændingsmotor med elmotor som supplement.

Greenlines H-drive hybridsystem

Seriel hybridløsning laves ved, at en dieselmotor og en elmotor begge trækker på samme skrueaksel. Typisk er de lavet, så elmotoren virker som generator og dermed lader batterierne op.

Denne løsning findes indbygget i en del større motorbåde, eksempelvis Greenline-bådene, men den kan naturligvis også købes som et samlet system, man sætter i en eksisterende båd. Østrigske Kräutler leverer blandt andet sådanne løsninger tilpasset kundens krav.

Forlæng rækkevidden med en generator

Elmotor med en benzin- eller dieselgenerator som rækkevidde-forlænger er derfor blevet en yderst populær løsning, påpeger Henry Thomsen:

- Det er jo super nemt og ikke særlig dyrt at have en generator med som nødløsning, hvis batterierne ikke rækker til den ønskede strækning eller hastighed. Selvfølgelig går lidt af fidusen ved den støjfrie sejlads fløjten, når man starter en generator, men det er typisk kun få gange, den skal i brug.

Den nemmeste måde at lave generatorløsningen på er ved at forbinde el-systemets landstrømslader til generatorens 230V output. Man skal blot sikre sig, at generatoren kan levere det antal watt, laderen trækker. Er laderen eksempelvis på 1000 watt, skal man købe en generator, som kan yde mere end dette, for eksempel 1200 watt.

Elmotorer til den stille sejlads med motorbåden

Endelig kan hybridløsningen laves med elmotorer som supplement til forbrændingsmotorerne på en motorbåd. På billederne ses eksempelvis en SeaRay 315, som har suppleret dieseldrevet med 2 stk. 10 kW elektriske sejldrev med foldepropeller.

Når man ønsker stille sejlads med op til 5-6 knob, slukker man dieseldrevet og driver båden frem med de to elektriske drev, som styres med et dobbelt gashåndtag, så de også kan manøvrere båden.

- Til de fleste sejlbåde og mindre motorbåde er en rent elektrisk løsning det optimale og fuldt tilstrækkelig. Men det er jo godt at vide, at der også er løsninger, hvis rækkeviddeangsten indfinder sig, slutter Henry Thomsen.

Motor
content-loader
content-loader
content-loader