Gå til hoved-indhold
Sejler man en masse både sammen i en flotille, nedhales flaget samtidig på alle både, på signal fra f.eks. en bådsmandsfløjte. Foto. Katrine Bertelsen.Kort Nyt
Sejler man en masse både sammen i en flotille, nedhales flaget samtidig på alle både, på signal fra f.eks. en bådsmandsfløjte. Foto. Katrine Bertelsen.

Sådan sættes flaget på båden

Hvor stort skal yachtflaget være, og hvornår skal det nedhales? Må man sejle med EU-flag, og hvor sættes standeren? Fredagens tips fortæller hvordan.

Af Katrine Bertelsen |

Yachtflaget er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i det øverste kvadrat. Farven er dybrød – også kaldet orlogsrød i modsætning til den almindelige Dannebrogsrøde.

Hvem må bruge Yachtflaget?

Yachtflaget må kun benyttes på lystfartøjer.

Ifølge en bekendtgørelse fra statsministeriet af 11. oktober 1957 om benyttelse af yachtflag, må disse føres på sådanne af herboende danske tilhørende dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart.

Tilladelsen til brug af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet anvendes til  erhverv.

Flagets størrelse

Som tommelfingerregel skal hækflaget have en sådan størrelse, at det lige holdes klar af vandet. Den rigtige størrelse er svær at angive, fordi flagets størrelse er afhængig af bådens størrelse og rig.

Flag-etikette

Når flaget hejses, bør det sættes tæt ved flagknap eller blok. Flaget må ikke røre vand eller dæk, når det hejses, kippes eller nedhales. Flaget bør altid være helt og rent, og under kapsejlads føres der ikke nationalflag. Man kan sætte det, når man er gået i mål.

Det hedder at hejse og nedhale flaget. "At stryge flaget" er et gammelt udtryk for at overgive sig.

Et EU-flag kan ikke bruges i stedet for et yachtflag eller nationalitetsflag.

Flagtider

I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.

Flaget nedhales hele året ved solnedgang. Forlader besætningen fartøjet inden solnedgang, nedhales flaget, når man går fra borde. I udlandet følges lokal tid. Selv om reglerne er meget frie, er det en uskik at lade flaget hænge døgnet rundt.

Gæsteflag

Når man sejler i udlandet (fx i Sverige) er det god skik, at man fører det pågældende lands flag som gæsteflag. Flaget hejses i flagspil på bådens styrbord side (under styrbords salingshorn).

Gæsteflaget føres ligesom Dannebrog kun i de lyse timer, hvilket vil sige fra solopgang (tidligst kl. 08.00) til solnedgang.

Klubstanderen

Klubstander kan føres på alle fartøjer, der tilhører klubben. Standeren sættes på yderste bagbord flagfald under øverste salingshorn. Maskindrevne fartøjer uden mast fører klubstanderen på en fast stage i skibets forstavn.

Generelt skal standere helst sættes ved siden af hinanden i hver sit flagfald, men er det ikke muligt, skal flag og klubstander prioriteres højest.

Det danske flag er et af de ældste nationalflag i verden, det har været i brug i næsten 700 år.

Det er kun et begrænset udpluk af flagreglerne, vi har bragt her. Du kan læse meget mere om flag og flagregler på  www.navalhistory.dk/Danish/Flaget/Flagregler.htm

Motor
content-loader
content-loader
content-loader