Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Udplantning af ålegræs i Vejle Fjord. Foto: Sund Vejle Fjord

Lillebælt kan få det bedre, hvis alle gør en indsats - nye rapporter fra forskere giver svar

Næringsstoffer fra land er den største udfordring for livet i Lillebælt. Det slår nye rapporter fast. Kommunerne omkring bæltet har flere muligheder for at mindske problemet.

Af Sara Sulkjær |

Iltsvind, algeopblomstring, manglende torsk og fladfisk i Lillebælt.

Lystfiskere i kommunerne rundt om Lillebælt har længe været bekymrede for deres nære havmiljø, og derfor er kommunerne omkring bæltet gået sammen om en indsats, som står på et solidt vidensgrundlag.

Projektet kalder kommunerne: ”Liv i Lillebælt”.

Flere problemer i Lillebælt

De 11 kommuner har fået støtte fra Velux Fonden til et forprojekt og to rapporter, som er udarbejdet af forskere og eksperter fra Center for Marin Naturgenopretning.

- Vi har på tværs af vidensinstitutioner fået lov til at zoome ind på Lillebælt og give et lokalt og regionalt fokus på, hvad problemet er, og hvad vi kan gøre. Al vores data peger på, at forurening med næringsstoffer fra land er det største problem for miljø- og naturtilstanden i Lillebælt, forklarer Karen Timmermann, professor på DTU Aqua og medforfatter til rapporterne.

- Iltsvind og fiskeri med bundslæbende redskaber hører ligeledes med til de mest betydende presfaktorer i Lillebælt, vurderet ud fra det areal det påvirker. Men også andre menneskeskabte presfaktorer som råstofindvinding, klapning, kystsikring, invasive arter, miljøfarlige stoffer, klimaforandringer og det tidligere stenfiskeri har betydning, forklarer professoren videre i en pressemeddelelse.

Hvad kan kommunerne gøre?

Spørgsmålet er nu, hvad kommunerne rundt om Lillebælt kan gøre for, at havmiljøet får det bedre. I rapporten er det tydeligt, at der skal løftes i flok.

Alle skal stå sammen for at nedbringe næringsstofudledningerne til havmiljøet, både kommunalt, nationalt og internationalt. Men kommunerne rundt om Lillebælt kan også igangsætte marineprojekter i havet, så livet og biodiversiteten får bedre vilkår og dermed hurtigere kan komme tilbage igen.

Netop dét kommunerne vil gå sammen om i projektet: ”Liv i Lillebælt”.

I rapporten beskrives blandt andet virkemidler som opsætning af biohuts/fiskebørnehaver, dyrkning af muslinger og tang i vandsøjlen, opfiskning af krabber og søstjerner, områder beskyttet mod trawlfiskeri og naturbaserede løsninger til klimasikring af kysterne.

Kun begyndelsen

Kommunerne rundt om Lillebælt vil nu gå videre og søge støtte ved eksterne samarbejdspartnere. Herefter kan kommunerne beslutte om projekter med eksempelvis nye stenrev og mere ålegræs kan gå i gang.

De 11 kommuner, der samarbejder om ”Liv i Lillebælt”, er: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø Kommuner.

Læs de to rapporter her og her.

Motor
content-loader
content-loader
content-loader