Gå til hoved-indhold
Det er nu motoren skal gøres klar til vinteren. Foto: Volvo PentaUdstyr
Det er nu motoren skal gøres klar til vinteren. Foto: Volvo Penta

Volvo Penta: Sådan får du motoren vinterklar

Nu er vinteren for alvor over os, og motoren skal gøres vinterklar. Læs her Volvo Pentas guide om hvordan du får motoren i vinterform.

Af Troels Lykke |

Der er mange ting at huske, når båden skal lægges op for vinteren. Her har du en lille hurtig hjælper, der sikrer at du husker de vigtigste gøremål.

De indledende manøvrer

Du bør skifte motorolie og -filter mindst en gang pr. sæson, som regel i efteråret, og i forbindelse med optagning. Fordelen er, at motoren står med frisk olie i løbet af vinteren. Gammel olie kan nedbryde motoren. Udskift oliefilter, brug rigtigt dimensioneret filter. Filteret renser olien for sod og metalpartikler og forhindrer samtidigt unødvendigt slid på motoren, så du ikke for brug for en ny motor forløbigt.

Olie og filterskift

Start motoren, når båden er ved kaj. Lad motoren komme op til driftstemperatur. Sluk for motoren, træk oliepinden og indsæt en oliesugepumpe i hullet og sug olien op. Brug en beholder med volumen indikation, så du er sikker på, at du får alt gammel olie op samt ophobet slagger i bunden af sumpen.

Forsøg derfor at suge så omhyggeligt som muligt. Brug en filtertang for at få oliefiltret afmonteret, det kan sidde temmelig stramt. Hav altid klud og flaske på standby for at minimere spild.

Smør lidt olie på gummiringen, der sidder på det nye filter, det smører og gør det lettere at stramme med hånden. Installer det nye filter og spænd det med hånden. Når du føler modstand, træk omkring en halv omgang til. BEMÆRK! Brug ikke værktøj til at stramme filteret.

Når filteret er på plads, er det tid at hælde den korrekte mængde af frisk motorolie på motoren. Husk også den mængde olie der kan være i filteret. Lad olien trænge godt ind og tjek oliepinden, før motoren startes igen. Start derefter motoren. Lad den køre i et stykke tid, så den nye olie er fordelt overalt. Check for lækager omkring oliefilteret. Stands motoren, og kontrollér oliestanden efter et stykke tid.

Konservering af kølesystem

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophedningsskader. Den væsentligste årsag til at motorens kølesystem ruster, er dårlig kvalitet kølevæske. Når motoren er tømt for vand og ilt er til stede i kølekanalerne er grobund for rust størst.

Derefter spiller det en mindre rolle, om motoren er havvandskølet eller ferskvandskølet. For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land.

Konservering af kølesystemet, kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for at båden lægger vand.

Søvandskølede systemer

Metoden til at konservere kølesystemet er, at kanalerne skal "skylles" og derefter drænes. Løsn sugeslangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der er hele tiden fyldt med frisk vand.

Det er meget vigtigt at søvandspumpen ikke kører tør; Skovlhjulet (impelleren) i pumpen kan tage skade med overophedning/motorhavari til følge. Det er også vigtigt at søvandspumpen selv suger an! Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da trykket kan presse vand ind i motoren.

Kør motoren i tomgang, ca. 10-15 minutter eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur til at termostaten åbner. Ved at lade motoren køre i et stykke tid derefter skylles alt slam og salt fra motoren. Sluk derefter motoren. Sæt sugeslangen til blandingen af vand og glykol. Placer en spand under udstødningen og lad motoren køre.

På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren. Efter et par minutter er den klar. Sluk for motoren igen, og lad den resterende glykolblanding at forblive i motoren. Det giver en frostsikring og efterlader samtidigt et beskyttende lag i kølvandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvands filtre.

Hvis motoren skal beskyttes i længere tid end normalt, kan du drage fordel af at bruge emulgerende konserveringsolie. Gør på samme måde som ovenfor, men tøm systemet, da olien ikke giver nogen beskyttelse mod frost.

Ferskvandskølede motorer

Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer: Et søvandssystem, hvor oliekøler, varmeveksler og på nogle motorer, udstødningsrør bliver kølet, dette konserveres på samme måde som en søvandskølet motor.

Ferskvandskølingen; motorblok og topstykker, køles med ferskvand eller kølevæske / frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.

Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som vi har beskrevet ovenfor.

Kontroller frysepunktet for kølevæsken med et hydrometer. Kølevæsken vil miste sin korrosionshæmmende egenskaber over tid og bør udskiftes mindst hvert andet år. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen, og fyld evt. efter. Kontroller at alle stik og afløbshaner er lukkede. Nogle motorer har zink anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres. Zink anoden skal udskiftes, hvis 30% er borttæret.

Termostaten

Hvis du har en temperaturmåler på instrumentbrættet, kan du se, om motoren holder driftstemperaturen.

For høj temperatur skyldes ofte tilstoppede kølevandsindtag, kølekanaler, varmevekslere eller defekt impeller. For lav kølevands temperatur er ofte på grund af en defekt termostat.

Det er nemt at kontrollere, om termostaten virker korrekt: afmonter termostathus og fjern termostaten. Bemærk, at korrekt arbejdstemperatur er påstemplet termostaten. Placer termostaten i en gryde med vand med et termometer. Kontroller at termostaten åbner ved den påstemplede temperatur. Hvis ikke, udskift termostaten.

Impeller

Impelleren pumper kølevæske gennem motorens kølesystem. Man kan sige, at pumpen er motorens hjerte. Det er derfor meget vigtigt at sikre, at impelleren er i god stand. Skift impelleren mindst hvert andet år. Gummi aldrer og hærder. En gammel impeller er ikke så effektiv som en ny.

For at opretholde impellerens elasticitet, kan du gøre dette: Fjern pumpedækslet og tag impelleren ud. Bemærk, at dette gøres efter konservering. Prøv at fjerne den med hænderne.

Lader det sig ikke gøre, brug da en tang eller et par skruetrækkere. Brug værktøj med forsigtighed, således at hverken impeller eller pumpe tager skade. Skyl impellerhjulet i ferskvand og holde det mørkt i en forseglet plasticpose om vinteren.

Køleslanger/udstødningsslanger

Eftersom gummi bliver sprødere med tiden, bør du med jævne mellemrum kontrollere, at ingen revner er opstået i slangerne. Det er ikke nok bare at se på slangerne, du er nødt til at vride og trække dem for at se små revner. Utætte køleslanger er en sikkerhedsrisiko, som kan forårsage overophedning af motoren eller at motorrummet bliver oversvømmet.

En utæt udstødningsslange kan forårsage farlige udstødningsgasser om bord og vand i båden. Før båden får lov at holde vinterferie, se da omhyggeligt køle-, udstødningsslanger og spændebånd efter. Udskift slanger, der ikke føles bløde, elastiske og glatte. Forny også dem med synlige revner. Spænd alle spændebånd efter.

Drivremme/kileremme

Check et par gange om året at drivremme til generator og vandpumpe er spændt og i orden. Du bør være i stand til at trykke remmen omkring 10mm ned midt mellem remskiverne, ikke mere ikke mindre. Check remspændingen efter et par timers kørsel. Du bør også tjekke remmens udseende inden vinteren. Den må ikke være revnet eller flosset.

En fejlfri drivrem giver bedre opladningseffekt på generatoren og mindsker samtidigt risikoen for overophedning. Der bør altid være en ekstra rem ombord.

Brændstofsystemet

Når du tjekker og servicerer brændstofsystemet er det vigtigt at være forsigtig og altid anvende de rigtige reservedele. Det er især vigtigt, at der ikke kommer noget snavs i det meget følsomme brændstofsystem.

Fyld altid dieseltanken helt op om vinteren, for at reducere risikoen for kondens og vand i brændstoffet, der vil føre til problemer det følgende forår.

Hvis du har monteret et ekstra brændstoffilter med vandudskiller mellem motor og tank, skal dette tømmes for vand inden vinteren.

Lad det gamle brændstoffilter sidde på for vinteren. Udskift filteret i foråret før søsætning. Hvis du har haft problemer med snavs i brændstoffet og tilstoppede filtre i løbet af sæsonen, er det nu, i løbet af vinteren, du grundigt renser brændstoftanken.

Sørg for at vaske rent under og ved siden af motoren. Brug affedtningsmiddel. Et rent motorrum er en forudsætning for høj sikkerhed om bord. Derudover lugter det mindre af olie og servicearbejdet bliver sjovere at udføre.

For hver motor, er der en manual, som giver mere detaljerede oplysninger.

Kilde: Hellers baseret på Volvo Penta "Uppläggnings- og sjøsättningsguide"

Du kan finde meget mere om vedligeholdelse af båden på <link www.hellers.dk - external-link-new-window "Opens external link in new window">Hellers hjemmeside</link>.

Motor
content-loader
content-loader
content-loader