Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Elfærgen Ellen er 59,5 meter lang og kan sejle 13 knob på ren el. Driften er hjulpet af billige elpriser for tiden. Foto: Peter Therkildsen/Ærø Kommune

Eldrift er den billigste løsning allerede nu på elfærge mellem Søby og Fynshav

De økonomiske beregninger viser, at ren eldrift på færgen Ellen mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als, er den bedste løsning for en færgeoperatørs regnskaber, og den bedste løsning i forhold til at nedbringe udledninger af drivhusgasser og skadelige partikler.

 

Af Troels lykke |

Partnerne bag E-ferry projektet er nået i mål med de kriterier, som var opsat fra EU’s side, og nu er de vigtige data om Ellens ydelse og økonomi offentliggjort, skriver Ærø Kommune i en pressemeddelelse.

Energieffektiviteten i det samlede elektriske system ligger helt oppe på 85 %, hvilken er mere end dobbelt så højt som i fremdrivningssystemet i en klassisk dieselfærge. Dermed udnytter den 100 % elektriske færge den tilførte energi på exceptionel vis, noget der giver sig udslag i direkte besparelser i driften.

Ellen bruger ca. 1600 kWh på den godt 40 kilometer lange returtur. I kombination med den højtydende lader i Søby Havn, gør det Ellen til en seriøs konkurrent til nuværende dieselfærger.

Ellen kan nemlig meget hurtigt trække den nødvendige strøm inden næste tur påbegyndes, og dermed opretholde den høje frekvens som passagererne efterspørger. Ladestationen lader med op til 4MW, afhængigt af batteriernes opladningsstatus, når færgen kommer i havn i Søby.

Eldrift er den billigste løsning allerede nu

Måske vigtigst af alt for udbredelsen af elteknologien, så er ren eldrift simpelthen den billigste løsning i 2020. Investeringsudgifterne er stadig noget højere for en elfærge, men driftbesparelserne er til gengæld så store, at den billige drift udligner investeringsomkostningerne allerede efter 4-8 år, alt efter hvilke betingelser, teknisk og regulatorisk, der er gældende på ruten.

Da en færges levetid typisk ligger på omkring 30 år, kan en operatør altså se frem til signifikante besparelser efter få års drift. 

Medvirkende til de opsigtsvækkende tal er de faldende priser på el-teknologi, her tænkes ikke mindst på batteripriserne, som har været hurtigt faldende de seneste år, samtidig med at energitætheden i batterierne er steget støt.

Passagertilfredsheden er meget høj

Bekæmpelse af klimaforandringer som konsekvens af udledning af drivhusgasser er blevet en folkesag, det viser de seneste års tendenser. Og Ellens passagerer nævner igen og igen i E-ferry’s passagerundersøgelser, at de er yderst tilfredse med den emissionsfri Ellen. Ligesom de fremhæver den rolige sejlads uden støj og os på soldækket.

Overordnet set vurderer passagererne, at de enten er 'særdeles' tilfredse (45 %) eller 'meget' tilfredse (41,3 %) med elfærgen. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at ingen passagerer føler sig utrygge ved at sejle med den 100 % rene elfærge.

Mærkbar reduktion i udledningen af drivhusgasser og partikler

Ellen er som sådan emissionsfri, men om der udledes emissioner i forbindelse med sejladsen eller ej, afhænger naturligvis af, hvor den anvendte strøm kommer fra.

Hvis Ellen lades med strøm fra grønne energikilder, såsom vind og sol, sejler hun helt emissionsfrit, og sparer miljøet for ca. 2.520 tons CO2 om året.

Hvis hun lades med strøm fra det almindelige danske elnet reducerer hun CO2-udledningen med 2.010 tons CO2 om året. CO2-emissioner fra batteriproduktionen betales hjem af emissionsbesparelserne i løbet af de første tre måneder af elfærgens levetid, da den sejler en stor del af døgnets timer.

E-ferry har udgivet evalueringsrapport

E-ferry-projektet er officielt afsluttet, og i forbindelse med afslutningen har partnerne udarbejdet en evalueringsrapport. Uddrag fra evalueringsrapporten, og materialer om elfærgen og demonstrationsperioden (i 5 dele), kan ses på E-ferry's danske hjemmeside, se:

www.el-færgeprojekt.dk/nyheder/ellen-passerer-maalstregen-og-leverer-fine-resultater

Elfærgen Ellen

Elfærgen Ellen er en elektrisk drevet færge, som blev sat i drift den 15. august 2019 mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als. Færgen afløste M/F Skjoldnæs. Søby Værft var den partner i E-ferry projektet der er ansvarlig for at el-færgen bliver bygget.

Passagerer: 147-196

Hastighed: 13 knob

Længde: 59,5 meter

Dybgang: 2,5 meter

Motor
content-loader
content-loader
content-loader