Gå til hoved-indhold
Store både
En maler er her i gang med at udstyre Absalon med et af fregatternes F-numre. Foto: Kristian Vinther Brøndum, Forsvarkommandoen

Søværnet forvandler støtteskibe til fregatter - sender Danmark i en ny, international liga

Søværnets to støtteskibe bliver omklassificeret til fregatter. De “nye” fregatter bliver udrustet og uddannet til at være endnu bedre til at finde og bekæmpe ubåde. Betegnelsen som fregatter gør det samtidig nemmere at samarbejde med NATO-partnere.

Af Sara Sulkjær |

Søværnets krigsskibe Esbern Snare og Absalon af Absalon-klassen er hidtil benævnt som ”støtteskibe”, men bliver nu omklassificeret til det mere passende ”ASW-fregatter”.

ASW står for Anti Submarine Warfare, og skibene vil blive udstyret med antiubådsudstyr i form af en avanceret slæbesonar, der kan finde ubåde på lang afstand. Det fortæller Forsvaret på sin hjemmeside.

- Når vi er færdige med udrustning af Absalon-klassen som ASW-fregatter, rykker Danmark op i en ny liga blandt de nationer, som har kapacitet til at bekæmpe ubåde. Det er vigtigt, at vi dermed bedre kan levere NATO-efterspurgt kapacitet på det område. Med den nuværende geopolitiske situation og verdens sikkerhedssituation er det afgørende, at Danmark har en kapabel anti-ubådskapacitet, forklarer kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen.

Kan beskytte flere skibe

Udrustningen af ASW-fregatterne er en udløber af det seneste forsvarsforlig, og de forventes at være fuldt udrustede i 2026. Tiden indtil da skal bruges til at indkøbe det nødvendige sonar- og computerudstyr samt tilpasse, teste og certificere skibene.

Dertil skal antiubådsudstyret integreres med skibets øvrige computer- og våbensystemer. Endvidere skal der uddannes besætningsmedlemmer, som kan bruge det nye udstyr. Uddannelsen vil blandt andet foregå i en simulator, så besætningen kan være klar til at betjene det nye udstyr, så snart det er installeret.

Skibene har dog allerede i dag en skrogmonteret sonar, der kan detektere ubåde på kortere afstand, og skibet kan forsvare sig selv mod ubåde. Den nye slæbesonar giver mulighed for at opdage ubåde på meget større afstand. Udover det nye udstyr vil skibenes nye Seahawk-helikoptere blive udstyret med såkaldt dyppesonar, sonarbøjer samt antiubådstorpedoer.

Tilsammen gør det, at de nye ASW-fregatter kan overvåge et meget større havområde og beskytte flere skibe i for eksempel en flådestyrke.

NATO forstår bedre betegnelsen

Betegnelsen “fleksibelt støtteskib” har ofte skabt forvirring hos NATO-partnere.

Det sker blandt andet fordi, at “støtteskib” kan oversættes til det engelske “supplyship”, selvom Absalon-klassen altid har haft størrelse, kapacitet og våben som fregatter. At operere som ASW-fregatter er kendt i NATO, og den nye identitet vil gøre det lettere at forstå for NATO-partnere.

Omklassificeringen af begge skibe fandt sted mandag den 19.oktober ved en ceremoni på Flådestation Frederikshavn. Skibene beholder deres navne, men skifter pennantnummer fra L16 og L17 til F341 og F342.

Kilde: Forsvaret

Motor
content-loader
content-loader
content-loader