Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Du kommer med en baggrund som havbiolog, miljøplanlægger eller lign. uddannelse, lyder det fra FLID. PR-foto

Miljømedarbejder søges til lystbådehavnenes brancheforening

- Vi er i en forrygende udvikling og har brug for ekstra hænder. Derfor søger vi en kollega til at varetage miljøopgaver i Danmarks fantastisk smukke havne relateret til by-pass, klapning og nyttiggørelse af havbundssedimenter, lyder det fra FLID-havne.

Af Troels Lykke |

Du får en koordinerende funktion med at vejlede og hjælpe vores medlemshavne i forhold til udarbejdelse af myndighedsansøgninger og prøvetagning i tæt dialog med miljømyndigheder og Kystdirektoratet.

Men også formidling af miljøstof internt og eksternt, hvor vi i disse år oplever et ønske om sparring og vidensdeling om havnenes adgang til oprensning af havnebassiner samt reguleringen heraf.

Endelig forventer vi, at du kan indgå i løsning af foreningens øvrige opgaver bl.a. indenfor medlemsvejledning, vidensdeling, interessevaretagelse, konferencer og kurser primært indenfor dit fagområde.

Dine kvalifikationer

 • Du har erfaring indenfor havmiljøområdet og kendskab til Natura 2000, jordforurening, nyttiggørelse, miljøkonsekvensvurdering, klapning o. lign.
 • Du kommer med en viden om de regler og myndigheder, der regulerer havnenes miljøforhold.
 • Eventuelt erfaring fra en offentlig forvaltning, fx stat eller kommune, med sagsbehandling indenfor Natura 2000, jordforurening, nyttiggørelse, klapning.
 • Du kommer med en baggrund som havbiolog, miljøplanlægger eller lign. uddannelse. Beskriv din uddannelse, og hvordan du vil bruge dine faglige kompetencer i forhold til jobbeskrivelsen.
 • Du har evnen og viljen til at sætte dig ind i nye fagområder og havnespecifikke emner.
 • Du er udadvendt og anerkendende i din tilgang til mennesker og opgaver
 • Du arbejder struktureret, og du arbejder både selvstændigt og som en holdspiller

Vi tilbyder

 • Et spændende og alsidigt job, der gør en forskel for vores medlemshavne – hver dag
 • Et udviklingsorienteret arbejdsmiljø med ambitiøse kolleger i FLID
 • Samarbejde, sparring og godt humør
 • Et fantastisk spændende miljø i vores 297 medlemshavne
 • Uddannelse og løbende oplæring i forhold til fagspecifikke havneemner
 • Løn efter forhandling og på niveau for frivillige organisationer
 • Arbejdsplads i vores sekretariat på Havnevej i Roskilde med mulighed for hjemmearbejde.

Det er en fordel, hvis du har egen bil. Vi dækker dine kørselsudgifter i forbindelse med møder o. lign.

Stillingen er på 20 timer ugentligt. Ansøgningsfrist er 30. maj 2023. Send ansøgning og CV, hvor du kobler dine faglige og personlige kvalifikationer til jobbeskrivelsen. Send materialet i én samlet pdf-fil (filnavn=dit navn) til info@flidhavne.dk med ”Jobansøgning” i emnefeltet.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende i april og maj måned. Samtaler bliver holdt i Roskilde. Ansættelse pr. 1 juli eller hurtigst derefter.

FLID er brancheforening for lystbådehavne i Danmark. Vi har 297 medlemshavne ud af Danmarks ca. 325 lystbådehavne. Vi repræsenterer 46.000 bådpladser og 1.000.000 gæsteovernatninger. Vi er seks ansatte med en alsidig tilgang og spænder bredt i forhold til en stor og voksende opgaveportefølje.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Direktør Jesper Højenvang, 30 52 87 38, mail: jesper@flidhavne.dk.

Motor
content-loader
content-loader
content-loader