Gå til hoved-indhold
Motorer
Lars Nordbjærg viste teknikken frem til Copenhagen Boatshow. Foto: Jan Hovald Petersen

Ny brint motorbåd UR6 fra Nordbjærgs Bådeværft er banebrydende - Jan Hovald fortæller om el motor og brændselscelle løsninger

Den smukke nybyggede 6 m lange mahogni hybrid el-motorbåd har på det seneste skulle vise brint teknologiens muligheder for el-motorbåde. Man bruger batterier og en brint brændselscelle med methanol lager som sejladsforlænger – en HELT NY løsning vi kommer til at se mere til.

Af Jan Hovald Petersen |

Med det foreløbige navn UR6 som typisk for en udviklingsbåd blev den smukke båd sejlet fra Skovshoved styrbord rundt om Sjælland sydom som en demonstration af teknikken, men desværre nåede båden og mandskab kun til syd for Sjællands Odde – da voldte teknikken problemer i modgående sø og strøm, så mandskabet (2 mand) med skipper Nordbjerg måtte søge havn.

Besætningen troede at der var tale om tekniksvigt, men efterfølgende undersøgelse af hybrid bådens el og brint anlæg, at der var intet galt med teknikken -  det var derimod vand der var trængt ind gennem dæk og skansedækforseglingen – så fugtsensorer under dækket gav signal til nedlukning af systemet. Et mindre problem med stor virkning.

Men altså - det blev nødvendigt at gå i havn for at finde frem til årsagen!

Testresultatet er sådan set positivt

Den meget smukt lakerede mahogni båd blev vist frem på bådudstillingen i Ishøj i weekenden 24 – 27. august og det smukke træværk virkede dragende på de mange besøgende.

Hybrid motorbåden havde fået sat det markante VERDENSPREMIERE på siden af båden på bagbord side - se foto og video i bunden hvor bådebygger Jørgen Jensen præsenterer den nybyggede båd.

Lars Nordbjærg viste teknikken frem – en teknik, som vil blive mere gennemgående præsenteret i en kommende artikel snarest her på siden.

Teknikken er baseret på en brint brændselscelle, en alkoholtank og en batteribank. Båden sejler helt stille med 5-6 knob typisk og de 2 stk pod motorer under båden høres næsten ikke under sejlads. En god fornemmelse.

Båden koster lidt over en million kr (messe tilbud) og prisskiltet siger 1.295.000 kr incl. Moms.

Teknikken

Bag brændselscelle løsningen står firmaet Advent, der er kendt både i Danmark og i udlandet (Tyskland, USA, Grækenland m.fl.) og Advent oplyser at det anvendte brint anlæg er et methanol anlæg (tank og brændselscelle, en såkaldt højtemperatur HTPEM celle) under navnet SereneU – og det kan anvendes til mange slags skibe og motorbåde.

Det benyttede anlæg i hybridbåden Nordbjærgs UR6 yder max 5 kWatt – med en gennemsnitlig ydelse omkring 3,5 kWatt og i et elektricitets spændings niveau mellem 40 – 58 Volt.

Altså ret anvendeligt for el-både med strømforsyning på 48 Volt. Advent anlægget findes også til større både og til anvendelser på land. Til sammenligning med klassiske diesel og benzin løsninger (effektivitet 20 – 25 %) er en brændselscelle løsning mere effektiv – ca. dobbelt så effektiv og SeleneU fremhæves at yde over 40 % i effektivitet.

Methanol som brændstof til søs’

En vigtig del af brintforskningen i de senere år har til transport fokuseret på brændselsceller, der kan fungere med flydende brændstof som methanol – en kendt type alkohol , fremfor gasformig brint.

Alkoholen er lettere at transportere og lagre og det anvendte brændstof er en destileret vand – methanol blanding, der reformes via en delproces (via en såkldt reformer) der er en del af Selene brændselscellen, hvorefter den fordampede methanol fungerer som brintmættet gasart der ved gennemstrømning i HTPEM cellerne producerer strømmen.

Den markante situation med øget fokus på methanol som brændstof blev tydelig for alle ved dåben af Mærsk containerrederiets seneste nybygning, Laura Mærsk, der blev døbt af EU formanden Von der Lyon i Københavns Havn fornylig.

Denne skibstype kan til de nye motorer bruge grøn methanol i drivlinien – brændstof som kan fremstilles ud fra biomasse og vedvarende energianlæg som vindmøller og solceller i de såkaldte Power 2 X anlæg, der er under opførelse flere steder i Europa og Danmark.

Mange moderne mindre skibe forsynes i dag med brint/methanol brændselscelleløsninger som SeleneU typen og det kan forventes at denne teknologi i store træk vil fortrænge meget at de kendte diesel løsninger til skibe og tung transport verden over.

Motorbåde og sejlbåde

Lars Nordbjærg siger at han ser for sig, at mange motorsejlende fritidsfolk gerne sejler langsomt og stille en stor del af tiden på vandet, hvorfor at hybrid både med methanol eller brint løsning kan imødekomme mange motorbådssejlende i fremtiden.

Teknikken egner sig også fint til indbygning i sejlbåde. På Nordbjærgs hjemmeside kan man se prissatte dele af drivlinien inclusive brændselscellen og methanollageret.

Pris for brændselscellen

Eksempelvis koster brændselscellen 210.000 kr – i samme prislag som en mellemstor dieselmotor, men dog vægtmæssigt meget lettere, hvilket er til fordel for sejladsøkonomien. Den samlede drivlinie ca. 340.000 kr. Det ses her.

Skibsværft Nordbjærg vil nok snarest vise UR6 hybridbådens egenskaber frem igen. Det er en væsentlig VERDENSPREMIERE her i Danmark som optakt til et øget fokus på bæredygtige og mere grønne løsninger. En kommende artikel vil belyse nyheden med flere detaljer.

- JHP

Motor
content-loader
content-loader
content-loader