Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Her ses en turbøje ved Fænøsund, hvor der er virkelig meget strøm. Foto: Troels Lykke

Her finder du de danske turbøjer - en sikker måde at ligge for anker

Turbøjerne er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere. Når du benytter bøjerne, skal du derfor flage DS- eller DT-stander. Få et overblik her og se en kort film om bøjerne.

Af Troels Lykke |

Regler for brug af turbøjerne:

  • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons - og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere uvedkommende.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".

Særligt for Dansk Sejlunins turbøjer

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber har udlagt omkring 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser.

Bøjerne er gule og mærket med DS.

DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere.

Særligt for Danske Tursejleres turbøjer

Danske Tursejleres bøjer er mærket DT.

Bøjer mærket "DT": kan benyttes af alle fartøjer unanset om du er medlem af Dansk Sejlunion eller Danske tursejlere.

Denne forskel skyldes at bøjerne er financieret af Friluftrådet som et tilbud til alle danske og udenlandske sejlere.

Når du benytter Turbøjerne, er det derfor nødvendigt at flage DS- eller DT-stander. DS-standeren får du i sejlklub, mens DT-standeren erhverves ved Danske Tursejlere.

Se Dansk Sejlunons video om turbøjerne og klik her og se, hvor de præcist er henne.

Kilde: Dansk Sejlunion

Motor
content-loader
content-loader
content-loader