Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Efter 2020 vil et Speedbådsbevis ikke længere være gyldig til at føre en Vandscooter.

Danmarks Fritidssejler Union holder nu prøver til vandscootere

Søfartsstyrelsen har bemyndiget DFUs kompetence organisation til at afholde både de teoretiske og praktiske prøver, der skal aflægges samlet.

Af Troels Lykke |

Vandscooter udøverne har siden fartøjernes fremkomsten i de danske farvande været udskældt paria for manglende sejlerkultur og, at have set stort på færdselsreglerne til søs.

Det forklarer Bent Hansen i denne pressemeddelelse. Han fortæller videre.

En vandscooter kan være et vidunderligt fartøj og en pestilens på samme tid, alt efter førerens indstilling og kendskab til vandet færdselsregler, beherskelsen af fartøjet, samt forståelse af sejlermiljøet, hvor der nok er højt til himmelen men alligevel. 

Samfundet havde nu fået nok af de mange føres dårlige kultur og manglende overholdelse af vandets regler, som alle skal overholde. 

Folketingets reaktion, på flere års opsparet frustration over mange vandscooters dårlige opførsel og terrorisering, afsluttende med en vanvittig sejllade i Københavns havn, blev loven om Sejlads med Vandscootere, der fastslår, at Vandscootere fra d. 1. januar – 2018, ikke må føres uden at føreren har gennemgået både en teoretisk- og en praktisk uddannelse, afsluttende med en handleprøve.  

Hertil kommer lovens motiverende faktor ved, at politiet kan sanktionere overtrædelse af loven med en betragtelig bøde og i gentagelses tilfælde konfiskering af Vandcooteren.

Samme teori som i speedbådsprøven

Vandsooterens teoretiske uddannelseskrav er sammenlignelige med speedbåds prøvens teoretiske krav, hvorfor et speedbådscertifikat berettiger en indslusnings periode indtil udgangen af 2019, hvor den praktiske handleprøve skal være aflagt.

Censoren kan her også overhøre eleven i den tidligere bestået teori, der skal kunne besvares

Efter 2020 er et speedbådsbevis ikke nok til vandscooter

Efter 2020 vil et Speedbådsbevis ikke længere være gyldig til at føre en vandscooter. Vandsooterens praktiske prøve skal aflægges på en handlebane, for opnåelse af et Vandsooter bevis.

Uddannelsen tilrettelægges af en kursusudbyder der skal undervise efter DFUs Kompetences uddannelseskravet for Vandsooter, hvor lovkravene der er indeholdt i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1726 er omsat til uddandelseskrav.

Søfartsstyrelsen har bemyndiget DFUs kompetence organisation til at afholde både de teoretiske og praktiske prøver, der skal aflægges samlet. 

Uddannelseskravene fra Søfartsstyrelse har været betydelige, men Kompetence Teamet har med 6. udkast fundet formlen. Vi forventer mange søger at opnå de efterspurgte Vandsooter beviser og en travl tid fremover.

Flere Kursudbydere er i den forberedende stadie med at søge kommune og politi om tilladelse til at anlægge en prøvebane, midlertidigt eller permanent.

Banens egnethed og sværhedsgrad skal godkendes af DFU Kompetence Teamet før prøven accepteres.

Ensartet sværhedsgrad

Godkendelsen skal sikre ensartet sværhedsgrad, uanset hvor i landet prøven afholdes.

Censorens opgave bliver at godkende banen er udlagt som ansøgt og accepteret af myndighederne og DFU Kompetence og, at vandcooteren til prøven også kan godkendes, som værende egnet til prøven og, at den er ansvars forsikret. 

Ansvarsforsikringen er et lovkrav, der kom med lovpakken hvor hurtigt gående fartøjer fremover skal have en gyldig ansvarsforsikring der på forlangende skal kunne fremvises.

Den praktiske prøve aflægges med fokus på beherskelse af fartøjets specielle manøvremuligheder i kombination med fartpotentialet og inkluderer en kæntring, hvor føreren demonstrere genopretning af fartøjet og kan fortsætte prøven.

Opsamling af en figurant fra vandet, en klassisk demonstration, skal også beherskes.

Fralægning fra land/havn og sejladsen til handlebanen, med overhøring i korrekt adfærd overfor andre, indgår som en naturlig del af prøven.

Der lægges vægt på udvisning og forståelse af en korrekt adfærd, med udvisning af hensynsfuldhed overfor andre og anden trafik.

Fartøjets manøvre-og fartpotential samt ansvarsbevidsthed skal demonstres og beherskes på en overbevisende måde. 

Når intentionerne i loven opfyldes, tror vi på vandscooter segmentet ændrede adfærd, med hensynsfuldhed og ansvarlighed, slår igennem og de kan bydes velkommen i den danske sejlerfamilie, som et respekteret segment. 

Sejlklubber bør optage vandscootere

Sejlklubberne bør overveje at optage vandscootere i klubberne, og på denne måde strække hånden ud til Vandscooter folket, der på deres måde dyrker livet og friheden på vandet med ansvarlighed.

Anerkendelse vil være et stort skridt i marchen mod ansvarlighed og inkludering.

Med Bemyndigelsen til at afholde prøver for vandscooter er DFU kompetences paletten for prøver fyldt, der er ikke prøver sejlerne efterspørger, vi ikke kan afholde, hvilket er et stort skridt mod opfyldelse af DFUs målsætning om udvikling af sejlernes kompetencer.

Arbejdet med denne målsætning er ikke en proces der afsluttes med bemyndigelserne, eller kan stå alene, men involverer på fornemmeste vis kursusudbyderne samt censorkorpset. Meget er nået, men meget udestår endnu i udviklingen af vore kompetencer.

Et ønske vi prioriterer højt, er en bemyndigelses af kursudbyderne, således undervisningsniveauet hos alle opnår samme kvalitet, som de bedste i branchen. DFU hjælper gerne med denne udvikling.

Det vil kunne afhjælpe den negative omtalen af intensive undervisning af f.eks. undervisning om formiddagen og prøve om eftermiddagen, hvor ikke alle elever opnår tilstrækkeligt indlæring.

Flere Kursudbydere har udtrykt ærgrelse over uddannelse er blevet et konkurrencemarked, hvor kvantitet sættes højere end kvalitet. Censorkorpset kæmper her en hård kamp og tak for det.

Foråret og forsommeren 2018 har været en travl tid for DFU Kompetence Teamet og det har knebet med at følge med presset. Vi har lært af dette og udvidet til 5 sagsbehandler mod tidligere kun en. 

En forbedret hjemmeside www.dfukc.dk, hvor negative tilbagemeldinger fra ”den gamle” hjemmeside er ændret og bruger venligheden sat i højsæde.  Forstærkede IT-procedure er også sat i søen, således vi fremover kan holde os flydende. 

Alt er udført af frivillige sejlere og af en motiveret stab af kursus udbydere og Censorer. Uden deres forståelse og medvirken kunne det ikke lade sig praktisere. 

Vi er rustet til det næste halvår og en ny sæson i 2019.

DFU KOMPETENCE ORGANISATIONEN administreres under DFU bestyrelsens bevågenhed og kontrol, forklarer Bent Hansen.
Motor
content-loader
content-loader
content-loader