Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Kortet viser de steder på havet, hvor de danske redningsstationer har været indsat i 2020. De røde prikker viser redningsaktioner, det der også kaldes SAR-aktioner (Search and Rescue). De blå prikker er assistancer til søs, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed. Assistancer til søs er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. De gule prikker viser redningsstationerne. (Grunden til, at der ikke er vist redningsaktioner og assistanser omkring Fyn og dele af Sjælland er, at områderne dækkes af andre beredskaber, herunder af Søværnets øvrige enheder samt Marinehjemmeværnet). Grafik: Bjarne Valdemar Jensen / Forsvaret

11 reddet fra døden og 190 nødstedte hjulpet til søs af danske redningsstationer

Det viser tallene for 2020, som netop er blevet gjort op. De gør det samtidig klart, at redningsstationerne udførte 293 aktioner og gav assistance til skibe og fartøjer i 188 tilfælde, fortæller Forsvaret.

Af Troels Lykke |

- 24 timer i døgnet, 365 dage om året står vi klar til at rykke ud på havet, når mennesker er i nød og skal hjælpes. Havet kan være en farlig arbejdsplads eller fritidsbeskæftigelse, og derfor er det vigtigt, at vi er klar til at rykke ud, når der er menneskeliv i fare. Det var redningsmændene på de danske redningsstationer og redningsfartøjer i 2020, og det er jeg umådelig stolt over, siger Tim Lillelund, orlogskaptajn og chef for Kystredningstjenesten i Danmark.

11 mennesker fik i 2020 en hjælp fra de danske redningsstationer, der gør, at de i dag stadig er i live, fortæller Forsvaret.

- Men det er også vigtigt at fremhæve alle de gange, vi er på havet for at hjælpe, også hvor der ikke var akut livsfare. For den hjælp, vi giver inden, gør jo netop ofte, at man ikke kommer i en livsfarlig situation, påpeger Tim Lillelund.

Han henviser til alle de tilfælde - ud over de 11 deciderede livreddende aktioner - hvor redningsstationerne har hjulpet nødstedte på havet. Opgaver, som ofte kan have forebygget livsfare.

190 nødstedte 

Ud over de 11 mennesker, som har fået reddet deres liv, har redningsstationerne nemlig også hjulpet 190 nødstedte, hvilket vil sige personer, som har befundet sig i en farlig, men endnu ikke livstruende situation.

Dertil kommer de såkaldte assistanceopgaver. Situationer, hvor redningsstationerne hjælper fartøjer på havet, når der ikke direkte er fare for liv og førlighed.

Det kan være hjælp til fartøjer, der ikke kan komme i land ved egen kraft, men som ikke befinder sig i en faretruende situation. Det er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. Redningsstationerne udførte på landsplan 188 assistanceopgaver i 2020.

8 minutter og 42 sekunder før enhed var på vandet

Der gik i gennemsnit 8 minutter og 42 sekunder på landsplan fra mandskabet var alarmeret, til første enhed var på vandet.

Der er 21 redningsstationer i Danmark og omkring 250 redningsmænd i Kystredningstjenesten, hvoraf de fleste er frivillige og på tilkald.

Kilde: Forsvaret

Motor
content-loader
content-loader
content-loader